Zeven vragen over TMA Talentenanalyse

TMA Talentenanalyse is een methode waar ik veel gebruik van maak. Waarom? Omdat de TMA Talentenanalyse diepgaand, niet veroordelend en positief gericht inzicht geeft in talenten, competenties en ontwikkelmogelijkheden. Wil je het beste uit jezelf halen en doen wat echt bij je past? Investeer in je talenten en sta steeds meer in je kracht.

Talent x Investering = Kracht
Maar wat is de TMA Talentenanalyse precies en welk nut heeft het? Dit zijn interessante vragen, waarin ik jou graag meer duidelijkheid geef. Daarom heb ik deze blog geschreven, waarin ik zeven vragen over de TMA Talentenanalyse behandel. Uiteraard kun je op de site van TMA alle informatie vinden.

1. Welke visie ligt ten grondslag aan de TMA methode?
De eerste vraag van de zeven vragen over TMA Talentenanalyse gaat over de visie. Vanuit welke gedachte is deze methode ontwikkeld? De TMA methode heeft als visie om mensen zoveel mogelijk te laten werken vanuit hun talenten en drijfveren. Dit is namelijk het meest motiverend en geeft de meeste kans op succes. Richt je vooral op wat er al aanwezig is bij mensen en maak daar gebruik van. Kijk welke competenties je kansrijk kunt ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie.

2. Wat is een TMA Talentenanalyse?
De TMA Talentenanalyse is een Talenten Motivatie Analyse. Op objectieve wijze wordt het persoonlijkheidsprofiel van mensen in kaart gebracht. Je krijgt inzicht in je talenten en motieven. En deze zijn van grote invloed op gedrag. De TMA Talentenanalyse kijkt dus een laag dieper dan wanneer we enkel naar gedrag kijken. De TMA Talentenanalyse hanteert 22 drijfveren en 44 talenten.

Vervolgens is er een actieve koppeling tussen talenten en competenties. 53 competenties worden er gemeten, waarbij de mate van aanleg c.q. ontwikkelbaarheid wordt aangegeven.

De TMA Talentenanalyse geeft inzicht in talenten, toegevoegde waarde, ontwikkelingsmogelijkheden en ideale werkomgeving.

Zie hier een voorbeeldrapportage van een TMA Talentenanalyse:

voorbeeldkandidaatrapportage TMA Talentenanalyse

3. Wat is het verschil tussen drijfveren en talenten?
Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze hebben een grote invloed op gedrag en ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden.

Een talent geeft een intrinsieke behoefte aan. Talenten zijn positief geformuleerde gedragsbewoordingen die voortvloeien uit hoge en lage scores van de drijfveren. Het kan zijn dat het werkelijke gedrag wat iemand laat zien afwijkt van een talent.

Ik kan mij voorstellen dat bovenstaande begrippen abstract overkomen. Met een voorbeeld geef ik verduidelijking:

Een persoon heeft veel behoefte aan besluiten nemen en aan onafhankelijk denken & handelen. Drijfveren in dit voorbeeld zijn besluiten nemen en onafhankelijk denken & handelen. Omdat deze persoon veel behoefte aan deze drijfveren heeft, heeft hij talent voor probleemoplossend en autonoom handelen.

4. Hoe ziet de koppeling tussen talenten en competenties eruit?
Competentie is een gedragshandeling die een persoon bekwaam kan uitvoeren in wisselende omstandigheden. Inzichten uit je drijfveren en talenten worden gekoppeld aan 53 competenties. Vervolgens wordt de mate van aanleg aangegeven. Deze inzichten zijn heel waardevol bij het maken van loopbaankeuzes en bij persoonlijke ontwikkeling.

Als we het voorbeeld van de vorige vraag erbij pakken dan heeft deze persoon veel aanleg voor de competentie besluitvaardigheid. Namelijk veel behoefte hebben aan besluiten nemen en onafhankelijk denken & handelen sluit goed aan bij de competentie besluitvaardigheid.

Onder besluitvaardigheid verstaan we: op het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen.

Ter illustratie is een voorbeeldrapportage bijgevoegd:

Voorbeeld talenten- & competentiepaspoort TMA

5. Wat is de toegevoegde waarde van TMA Talentenanalyse?
Door de TMA Talentenanalyse heb je kennis van je drijfveren en talenten. Dit zelfinzicht is een belangrijke stap naar werk wat goed past bij wie je bent. Je kunt makkelijker keuzes maken op werkgebied, waarbij voldoening en werkplezier belangrijke factoren zijn. Dit is gunstig voor zowel de werknemer als de organisatie.

6. Wanneer is het zinvol om een TMA Talentenanalyse te maken?
In diverse situaties geeft TMA waardevolle inzichten, die je goed kunt toepassen in de praktijk. Ter illustratie geef ik drie situaties die ik veel tegenkom in mijn coach praktijk.

Situatie 1 Beste uit jezelf halen
Ik coach regelmatig medewerkers die het verlangen hebben krachtiger in hun werk te staan en/of om concreet te weten in welke richting ze zich willen ontwikkelen. De inzichten die de TMA Talentenanalyse geeft, past hier goed bij. Immers TMA Talentenanalyse geeft inzicht in motivatie en talenten. Er wordt een goed beeld gegeven van wie je bent en waar ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Vervolgens kunnen er goede keuzes gemaakt worden op basis van wat iemand van nature heeft meegekregen. Dit wordt als heel motiverend ervaren.

In de praktijk zie ik dat medewerkers sneller in actie komen om werk aan te trekken waarin ze in hun kracht staan. Hoe waardevol is dat voor henzelf en voor de organisatie?

Situatie 2 Op zoek naar (ander) werk
Medewerkers die op zoek willen of moeten naar ander werk, kunnen makkelijker keuzes maken. Zo kiezen ze makkelijker welk werk echt bij ze past en vinden ook een passende baan sneller. De TMA Talentenanalyse geeft niet alleen goed inzicht in je talenten, maar geeft ook aan welke werkomgeving goed bij je past. Als je van te voren duidelijk kunt bepalen wat jouw inbreng is, waarin jij wilt groeien en wat jij nodig hebt, kun je gericht op zoek gaan om jouw gewenste werkplek te vinden.

In mijn coaching merk ik dat medewerkers effectiever solliciteren. Er is een duidelijke focus en het is makkelijker om zaken links te laten liggen die niet recht doen aan wie ze zijn.

Situatie 3 Bij reorganisatie
Reorganisaties hebben veelal impact op de functie van medewerkers. Immers, functies verdwijnen of veranderen. Van medewerkers wordt vaak een andere inbreng verwacht. Dit kan onrust veroorzaken. Echter medewerkers die goed inzicht hebben in hun drijfveren en talenten kunnen beter inschatten welke nieuwe rol of functie goed bij hen passen.

In mijn coaching merk ik dat het veel rust geeft om inzicht te hebben wanneer en waarin je goed tot je recht komt. Vooral in onzekere, dynamische tijden is rust en vertrouwen hebben erg fijn.

7. Wat is de kwaliteit van de TMA Talentenanalyse?
Tot slot zijn we bij de laatste vraag gekomen van de zeven vragen over TMA Talentenanalyse die ik in deze blog behandel. Kwaliteit vind ik belangrijk en ook bij TMA staat kwaliteit hoog in het vaandel. Zo is deze analyse een gevalideerde onderzoeksmethodiek. En bij TMA werken psychologen om de kwaliteit te borgen.

In de analyse zelf is een consistentie score ingebouwd. Voor elke analyse wordt er gemeten hoe betrouwbaar desbetreffende analyse is. Indien de consistentiescore te laag is, wordt de analyse niet besproken. Vervolgens wordt er per situatie besproken welk vervolg zinvol is.

Na het maken van een TMA Talentenanalyse volgt er een gesprek met een TMA professional, zodat er dieper ingegaan wordt op de resultaten en het beeld compleet gemaakt wordt.

WIL JE MEER IN JE KRACHT STAAN?
In deze blog heb ik zeven vragen over de TMA Talentenanalyse behandeld. Natuurlijk zijn er meer dan zeven vragen over de TMA Talentenanalyse te beantwoorden. Belangrijkste vind ik om gebruik te maken van de TMA Talentenanalyse, omdat het je zoveel meerwaarde geeft. Deze gedachte past ook erg bij mijn talenten. Twee van mijn talenten zijn namelijk pragmatisme en doelgerichtheid. En ja, ook dat had een van de zeven vragen over TMA Talentenanalyse kunnen zijn: Wat zijn mijn ervaringen met de TMA Talentenanalyse? Deze vraag hou je van mij tegoed als ik met je in gesprek ga.

Wil jij ook ontdekken wat de waarde is van TMA Talentenanalyse voor jou, je medewerkers of je team? Ik ga graag met je in gesprek. Ook heb ik een mooi aanbod, zodat je in een relatief korte tijd inzicht krijgt in je talenten, toegevoegde waarde en ontwikkelingsmogelijkheden. Op inzicht volgt toepassing. Beide aspecten komen aan orde in dit programma. Klik hier voor meer info.

Maya Koerts is een gecertificeerde TMA professional. Zij is gedreven om mensen in hun kracht te zetten. Zij geeft inzicht in talenten, motivatie, behoeften en ontwikkelmogelijkheden. Hoe mooi zou het zijn als iedereen werkt vanuit wie hij is. Wat zou het ons geven als iedereen op die plek werkt waar hij goed tot zijn recht komt?

GECERTIFICEERD PROFESSIONAL

Maya Koerts is gecertificeerd TMA professional
Gecertificeerd TMA Professional
Noloc erkend Loopbaanprofessional
Maya Koerts is gecertificeerd Jane professional
Gecertificeerd Jane Professional

©2021 Koerts-Coaching
Design: ProcesPartners

Privacyverklaring
KvK: 62275828