Medewerkers tevreden op de juiste plek!

Op het eerste gezicht is het een perfect plaatje: mooi bedrijf waar hard gewerkt wordt, klanten worden professioneel en naar alle tevredenheid bediend. Medewerkers hebben het naar hun zin, onderling is het gezellig en de resultaten zijn goed.

Kijk verder dan de oppervlakte

Ik zie veel van deze perfecte plaatjes. Maar hoe zit het als je dieper kijkt. Is iedereen wel echt gelukkig in zijn werk? Zit iedereen tevreden op de juiste plek? Ik merk steeds meer dat er veel werknemers zijn die diep vanbinnen niet zo happy zijn met hun werk. Natuurlijk gaan zij dat niet uiten en vooral niet rondbazuinen. Iedereen is maar wat blij dat hij of zij werk heeft. Werk hebben is belangrijk. Echter is het voor iedereen niet veel beter als er gewerkt wordt vanuit motivatie en talenten? Wat gebeurt er als er onder de oppervlakte steeds meer wrijving ontstaat? Wordt dit niet adequaat opgepakt, zijn burn-out, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en/of conflict de mogelijke consequenties.

Sta stil en geniet van vooruitgang

Maak er een gewoonte van om je medewerkers echt te zien. Ga in gesprek, weet welk talent iedereen heeft, weet waar de behoeftes liggen, maak complimenten en geef feedback. Op deze manier creëer je niet alleen betrokkenheid, maar zie je ook sneller als er zaken onder de oppervlakte spelen.

Onlangs heb ik een coachtraject afgerond waarin medewerker Marijke aangaf niet meer te weten wat ze op haar huidige werk deed. Waarom ging ze ’s ochtends naar het werk? Het enige wat haar nog motiveerde was inkomsten genereren. Aan de buitenkant zag het er mooi uit: ze functioneerde goed, behaalde prestaties en had goed contact met collega’s. Van binnen ging ze steeds een stukje meer dood. Dit uitte zich in moeheid, futloosheid en onverschilligheid. Gelukkig gaf zij zelf aan dat er verandering moest komen. Wat als Marijke dat niet had gedaan? Wat als haar manager ook geen actie had ondernomen?

In essentie wil jij als werkgever hetzelfde als jouw medewerkers. Werk dat energie en voldoening geeft. Mooie resultaten neerzetten en doelen behalen is het resultaat. Je onderneming is in ontwikkeling én je medewerkers ontwikkelen zich.

Geniet van vooruitgang door stil te staan en helder te hebben wat de motivatie, behoeftes en talenten zijn van je medewerkers.

Is de ambitie, unieke kracht en behoeftes bekend van je medewerkers?

Om gedreven medewerkers te hebben, is het van belang dat ze werk verrichten dat echt bij ze past. Beginpunt is dat je medewerkers zichzelf goed kennen. Vervolgens is het van belang dat ze goed kunnen overbrengen wat ze te bieden hebben, waarvoor ze hun talenten in willen zetten en wat ze nodig hebben om lekker in het werk te zitten. Mijn ervaring is dat het moeilijk is om het antwoord op deze vragen goed in kaart te brengen. Onwetendheid en/of onzekerheid spelen zeker een rol.

In het coachtraject met Marijke werd veel duidelijk toen ze inzicht kreeg in haar intrinsieke motivatie en behoeftes. Het werd voor haar duidelijk welke talenten zij bezit en hoe zij deze krachtig in kan zetten. Zij zag weer mogelijkheden waar ze enthousiast van werd. Veel energie kreeg zij hierdoor.

Zet de juiste persoon op de juiste plek en geniet van successen

Als je medewerkers weten wanneer zij in hun kracht staan en jij weet wat de organisatie nodig heeft, kan er naar elkaar toe bewogen worden. Welke behoeftes heeft de organisatie? Hoe passen de medewerkers hierin? Uiteraard is een 100% match meestal niet realistisch. Beide partijen kunnen kijken hoe er naar elkaar toe bewogen kan worden. Met een 80% match heb je veel tevredenheid en voldoening.

Marijke is intern in gesprek gegaan. Uiteindelijk is het resultaat dat zij weer werk verricht waaruit ze voldoening haalt. Ze krijgt energie van haar werk in plaats van dat het haar energie kost. Haar manager ziet duidelijke verandering. Ze denkt mee, heeft ideeën en toont initiatief.

Check regelmatig

Tevreden medewerkers op de juiste plek! Doe regelmatig de check:

  • Kijk goed naar je medewerkers. Zie je dat frustratie, cynisme, vluchtgedrag, weerstand of ziekteverzuim toeneemt? Zie je dat enthousiasme, vrolijkheid, ontspannenheid afneemt? Ga open in gesprek, zorg voor veiligheid en biedt professionele begeleiding.
  • Kunnen je medewerkers goed verwoorden wat hun talent, motivatie en behoeftes zijn? Zo nee, biedt ondersteuning zodat dit duidelijk wordt. Check dit minimaal een keer per jaar.
  • Check regelmatig wat de ambitie van je medewerkers zijn. Communiceer in welke richting de organisatie beweegt. Onderzoek samen of je medewerker nog op de juiste plek zit of dat er een andere meer passende plek aanwezig is.

 

Interesse om dieper in te gaan op dit onderwerp? Elkaar leren kennen om te bekijken waar ik jou mee kan helpen? Ik spreek graag met je af.