Duurzame inzetbaarheid, wat doe jij hier concreet mee?

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor organisaties en wordt steeds belangrijker. Immers mensen moeten steeds langer doorwerken, werkinhoud verandert regelmatig door technologische ontwikkelingen en organisaties worden platter waardoor doorgroeien naar managementfuncties minder vanzelfsprekend is.

Bevorderen duurzame inzetbaarheid

Wat doe jij of jouw organisatie concreet op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers goed inzetbaar blijven? In hoeverre heb je hierover nagedacht en er beleid op gemaakt? Vanuit drie invalshoeken kun je duurzame inzetbaarheid bevorderen. Deze zijn:
– Loopbaanbeleid
– Arbeidsomstandigheden
– Arbeidsvoorwaarden

Actief loopbaanbeleid toepassen

Als loopbaancoach ga ik specifieker in op loopbaanbeleid. Loopbaanbeleid heeft als doel om de juiste mensen binnen te halen én te houden. Door loopbaanbeleid actief toe te passen in de organisatie zorg je voor werknemers die bewust omgaan met hun kwaliteiten, hun motivatie en hun ontwikkeling. Het zorgt voor flexibiliteit. Met flexibele werknemers kun je effectief inspelen op de veranderingen in de markt.

Een quote van een klant weet mooi te verwoorden wat een dagsessie haar opgeleverd heeft:

Door kritisch te kijken naar wie ik ben en wat ik kan, heb ik talenten ontdekt waarvan ik mij niet bewust was. Veel energie en inspiratie heb ik gekregen. Ik ben concreet aan het bekijken op welke manier zowel ik als mijn organisatie hier winst uit kan halen.”

Effect

Loopbaanbeleid bewust toepassen houdt in dat het normaal is dat werknemers regelmatig stil staan bij wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Als organisatie levert dit je veel op:

– Prestaties en tevredenheid nemen toe.
– Je stimuleert je werknemers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun loopbaan.
– Motivatie en betrokkenheid wordt vergroot.
– Preventieve interventie zorgt ervoor dat je problemen kunt voorkomen.

 

Wanneer hebben jouw werknemers voor het laatst echt stil gestaan bij wie ze zijn, wat ze willen en kunnen?

 

Een loopbaancoach betrekken bij dit proces zorgt voor effectiviteit en efficiency. Het draait niet enkel om bewustwording, maar zeker om toepassing. Uitgangspunt is gezamenlijk voordeel voor zowel de organisatie als de individuele werknemer.

Uit de praktijk

Ik coach regelmatig werknemers waarbij er echt stil gestaan wordt bij wie ze zijn, wat ze kunnen, willen en nodig hebben. Hoe is de huidige situatie en hoe verhoudt die zich met wie zij zijn. Waar is verandering gewenst, waar ligt er onbenut potentieel, welke mogelijkheden zijn er? Als dit helder in kaart is gebracht, kunnen er goede keuzes gemaakt worden. Vervolgens ondersteun ik mijn klanten zodat doelen gerealiseerd worden.

Het is voor mij heel inspirerend om te zien wat het effect is van een relatief voordelige interventie. Hoewel de vraagstukken divers zijn, zie ik telkens een toename van motivatie, opdoen van nieuwe inzichten en veel energie om in beweging te komen en te zijn. Inspirerende stappen worden er gezet. Hoe mooi is het als mensen zich ontwikkelen en mogelijkheden zien. Dit is een positieve spiraal voor de werknemer, het gehele team en de organisatie.

 

Duurzame inzetbaarheid, doe er je voordeel mee! Ik zet mijn expertise graag voor jou en jouw organisatie in. Klik hier voor mijn contactgegevens