gemotiveerde-medewerkers-koerts-coaching

Gemotiveerde medewerkers?! Hoe behoud en verhoog je de motivatie.

motivatie-medewerkers-koerts-coaching

Hoe houd je gemotiveerde medewerkers?

Iedere organisatie wil gemotiveerde medewerkers. Gemotiveerde medewerkers zijn immers betrokken, presteren beter en laten zich positief uit over het werk. Dus welke invloed heb je als organisatie om ervoor te zorgen dat je medewerkers gemotiveerd blijven?

Tom werkt bij een middelgroot adviesbureau. Hij werkt hier circa 15 jaar als adviseur. Tom is goed in zijn vak. Hij wordt gezien als een geroutineerde collega en in zijn team wordt hij gewaardeerd. Totdat het bedrijf een aantal maanden geleden zelfsturende teams heeft ingevoerd. Vanaf dat moment mist Ella, de manager van Tom, pit en inzet bij Tom. Als voorbeeld verwacht ze een prominente rol van hem binnen zijn team. Echter Tom pakt deze rol niet op. Wat is hiervan de reden? Ella begint te twijfelen aan de motivatie van Tom.

Hoe kun je zien of je medewerkers nog gemotiveerd zijn?

Dit is een interessante vraag. Want hoe kun je zien of je medewerkers nog gemotiveerd zijn? Vaak merken we het pas als er hele duidelijke signalen afgegeven worden. Voorbeelden hiervan zijn onverschilligheid, gelatenheid en cynisme. Laat je dit vervolgens door sudderen dan is de kans groot dat het gehele team hierin meegetrokken wordt. Bovendien neemt de kans op conflict en/of ziekteverzuim toe. Daarom onderneem actie als je deze tekenen ziet.

Echter het is goed om meteen actie te ondernemen als motivatie aan het afnemen is. Zo kom ik regelmatig weinig tot geen gemotiveerde medewerkers tegen, die niet opgemerkt worden binnen hun organisatie. Bijvoorbeeld medewerkers die uit zichzelf geen stap extra zetten, medewerkers die niet meedenken en waarbij eigen belang belangrijker is dan teambelang.

Wees ook extra alert op medewerkers die lang in dezelfde functie werken bij dezelfde organisatie. Zij kunnen ongemerkt last krijgen van verminderde motivatie doordat werken routine is geworden. Gevolg is dat je medewerker niet meer bewust is van wat hij doet en waarom hij het doet. Daardoor kan hij de neiging hebben om zijn tijd te verdoen en om zichzelf niet meer uit te dagen.

Dus:                                                                                  

  • Ken je medewerkers
  • Maak regelmatig echt contact met je medewerkers
  • Komen je verwachtingen niet uit. Kijk waardoor het komt: is er sprake van verminderde motivatie?

Hoe je motivatie kunt verhogen

  • Ga open dialoog aan. Luister naar je medewerker.
  • Geef zinvolle keuzemogelijkheden, dat versterkt de autonomie van de medewerker.
  • Laat je medewerkers hun intrinsieke motivatie ontdekken.
  • Biedt ondersteuning voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.
  • Geef complimenten en waardering.

Veel medewerkers zijn minder gemotiveerd als ze niet hun kwaliteiten en talenten volledig kunnen benutten of als ze werk doen wat net te hoog gegrepen ligt. Geef je medewerkers de regie over hun loopbaan. Vervolgens geef ze de mogelijkheid om uit te zoeken waarvoor en waardoor ze in beweging komen. En om te ontdekken hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van hun talenten. Hierdoor neemt betrokkenheid en zelfvertrouwen toe. Bovendien wordt de blik gericht op ontwikkeling en vooruitgang. Ten slotte wordt de negatieve spiraal van passiviteit doorbroken.

Terug naar Tom

Ik ga open met Tom in gesprek. Als eerste bespreken we hoe hij zijn werk ervaart. Vervolgens staan we stil bij wat zijn manager tegen Tom gezegd heeft. Hoe staat hij er zelf in? Hij geeft aan dat hij zijn werk goed wil uitvoeren. Goed zijn werk verrichten betekent voor hem taakstellingen behalen. Het is wennen voor Tom om echt naar zichzelf te kijken, omdat hij het zicht is kwijtgeraakt op wie hij is en wat hij wil. Het was zowel een pijnlijk als een mooi moment toen hij zich hiervan bewust werd.

Tom voelt het verschil met hoe hij nu zijn werk doet en hoe hij zijn werk kan doen. Dit smaakt naar meer, waardoor hij de kans met beide handen aanpakt om uit te zoeken hoe hij weer vol motivatie en enthousiasme zijn werk kan doen.

Traject

In een overzichtelijk traject van vijf gesprekken heeft Tom veel mooie inzichten opgedaan. Als eerste is hij zich ervan bewust waardoor en waarvoor hij in beweging komt. Ten tweede heeft hij goed zicht op wie hij is en waar zijn kracht ligt. Met als gevolg dat hij veel energie krijgt. Zo ontdekt hij dat hij beschikt over veel en nauwkeurige kennis, met als gevolg dat zijn adviezen goed onderbouwd zijn en kloppen. Tevens is zijn kracht dat hij mensen goed aanvoelt. Zo is hij sterk in het creëren van een klimaat van samenwerking. Ten slotte ziet hij hoe hij deze talenten optimaal in kan zetten, waardoor zijn motivatie toeneemt.

Hoe kan het team nog meer plezier hebben van zijn kracht? Hoe kan hij nog meer plezier krijgen in zijn werk? Bij deze vragen hebben we uitgebreid stil gestaan. Rol waarin hij de inhoudelijke expert van het team is, motiveert hem. Hij is vakinhoudelijk en communicatief erg sterk. Bovendien is hij vriendelijk en behulpzaam. Collega’s zullen hierdoor geen moeite hebben om zaken van hem aan te nemen. Kort samengevat komen inhoudelijke moeilijke vraagstukken bij hem terecht en hij zorgt ervoor dat het kennisniveau van zijn collega’s op peil blijft.

Resultaat

Bij de eindevaluatie gaven zowel Tom als zijn manager aan dat ze een duidelijke verandering bij Tom zien. Zo is zijn betrokkenheid en motivatie zichtbaar toegenomen. Tom geeft aan dat hij nu pas merkt hoeveel werkplezier hij de afgelopen jaren gemist heeft. Hij is blij dat hij het weer gevonden heeft. Ella, zijn manager, is zeer tevreden met de actieve rol die Tom in het zelfsturende team heeft ingenomen.

Meer gemotiveerde medewerkers?

Ook benieuwd wat ik voor jou en je medewerkers kan betekenen? Neem contact met mij op en ik kom graag met je in gesprek. Klik hier voor mijn gegevens.

 

Doe wat echt bij je past

Kies voor datgene waar jij enthousiast voor bent

Geniet van plezier en voldoening

Maya Koerts – Coaching en Loopbaanbegeleiding is gespecialiseerd om mensen en werk optimaal met elkaar te verbinden. Gevolg is werkplezier, voldoening en mooie resultaten!