Geluk op de werkvloer, een musthave?

 

Geluk op de werkvloer, is dit een musthave? Mag dit echt niet ontbreken? Is dit een topprioriteit om naar te streven? Lees hierover in dit laatste deel van de serie werkgeluk. Het is met name interessant voor werkgevers, managers en HRM-specialisten.

Moet je plezier in je werk hebben om succesvol te zijn?

Veel mensen denken van niet. Geluk op de werkvloer is fijn, maar geen musthave. Echter het maakt wel degelijk uit of je gelukkig bent op je werk. Gelukkige mensen werken harder. Mensen die een sterke verbondenheid hebben met hun werk en met hun collega’s presteren meer.

Gelukkige mensen zijn veel productiever.

 

Hoe is de realiteit?

Circa 70% van de werknemers ervaart niet dat hij gelukkig is op het werk. Groot risico voor kort en langdurig ziekteverzuim. Tijd voor actie!

Managers, toon lef

Het is een lastige situatie. Jij, als manager, bent verantwoordelijk voor goede cijfers en resultaten. Echter jij hebt je medewerkers nodig voor het behalen van die resultaten. Gevolg is dat de behoefte aan controle groot is. Dat is begrijpelijk. Echter welke boodschap wordt er (onbedoeld) overgebracht? Gebrek aan vertrouwen is de boodschap.

Behoefte aan controle = onvoldoende vertrouwen hebben

 

Manager ik daag je uit om uit de comfort zone te stappen: ga handelen vanuit vertrouwen. Durf los te laten. Kijk welk effect dit heeft op je medewerkers. De kans is groot dat je medewerkers je vertrouwen niet zullen schenden. Sterker nog, betrokkenheid zal toenemen. Je schept een goed klimaat.

Ga handelen vanuit vertrouwen. Durf los te laten.

 

Belangrijk is het om te weten welke elementen invloed hebben op het verhogen van werkplezier.

5 belangrijkste punten

  1. Autonomie
  2. Meesterschap: doen waar je goed in bent
  3. Doel
  4. Erkenning
  5. Sociale verbondenheid

Mijn specialisme is om medewerkers te laten ontdekken waar hun kracht ligt en om antwoord te krijgen op de vraag: waar wil ik mij voor inzetten, wat is mijn persoonlijke missie? Doen waar je goed in bent en je bijdrage leveren aan je doel motiveert enorm.

Manager, bied ondersteuning aan je medewerkers. Geluk op de werkvloer, daar heb jij invloed op. Heb jij medewerkers waarvan jij twijfelt of ze wel happy zijn? Signalen kunnen zijn: slechter presteren, veel kortdurend verzuim, kantjes ervan aflopen, snelle irritaties, ontwijkend gedrag. Creëer een veilige omgeving, zodat je medewerker de ruimte heeft om te ontdekken waar hij staat en wat zijn mogelijkheden zijn. Een win-win situatie zal ontstaan.

Voorbeeld uit de praktijk

“NIM staat voor een gezonde bedrijfsvoering en een stimulerend werkklimaat. Daarbij gaan we uit van de kracht van onze medewerkers. Wat hen inspireert en motiveert, dat is wat wij belangrijk vinden. Samen ontwikkelen we de aanwezige kennis en vaardigheden. Professionaliteit, integriteit, samenwerking en ondernemerschap zijn daarbij van groot belang.”

 

Bovenstaande stuk heb ik gelezen op de site van organisatie NIM Maatschappelijk Werk te Nijmegen. Nieuwsgierig, geïnteresseerd en blij zijn de gevoelens die ik bij mezelf ervaar als ik dit lees. Is dit een organisatie die het belang van geluk op de werkvloer inziet? Hoe brengen ze het in de praktijk? Wat levert het hun op? Genoeg redenen om met NIM Maatschappelijk Werk in gesprek te gaan. Een goed gesprek heb ik gehad met Marjolein Albers, HRM adviseur. Inspirerend en motiverend is het om te horen hoe er in de praktijk om gegaan wordt met de kracht van je medewerkers.

Uitgangspunten

Als eerste geeft Marjolein aan welke zaken essentieel en belangrijk zijn bij het uitvoeren van hun beleid voor een gezonde bedrijfsvoering en stimulerend werkklimaat.

Deze punten zijn:

  • Missie/visie
  • Cultuur
  • Vertrouwen

Missie/visie NIM

Marjolein geeft aan dat het belangrijk is om een duidelijke missie en visie te hebben. Welk doel hebben wij? Voor welke doelgroep zijn wij er? Waarom zijn wij er? Vanuit deze missie en visie wordt er gewerkt. Keuzes worden gemaakt vanuit deze basis.

Cultuur

De cultuur van NIM wordt omschreven als open, transparant, integer, verantwoordelijkheid. Dit zie je direct terug op de werkvloer. Management is makkelijk benaderbaar. Managers staan naast de medewerkers. Er wordt mensgericht gekeken naar mogelijkheden en behoeften. Medewerkers zijn loyaal. Je ziet een wij-cultuur: samenwerken voor een hoger doel.

De combinatie open, transparant, integer en verantwoordelijkheid zie je ook terug in de omgang tussen de medewerkers. Er wordt expliciet tijd ingeruimd om met elkaar in gesprek te gaan over hoe iedereen in het werk zit. Denk aan: werkstress en omzien naar elkaar.

Ieder heeft ook de verantwoordelijkheid voor het goed uitvoeren van zijn werk. Er is ruimte om autonoom te handelen en om te investeren in eigen ontwikkeling.

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in elkaar is essentieel voor de manier waarop NIM wil werken. Vertrouwen is een proces dat groeit bij goede ervaringen. Marjolein geeft aan dat het belangrijk is dat dit door heel het bedrijf gedragen wordt. De ervaring bij NIM is dat er een omslag gekomen is toen het management het daadwerkelijk begon te praktiseren. Het bleven niet alleen woorden, maar werden ook daden.

Reflectie

NIM Maatschappelijk Werk in Nijmegen heeft de keuze gemaakt om de kracht van medewerkers als uitgangspunt te nemen. Zij hebben geen spijt van deze keuze. Ze merken veel positieve veranderingen. Toch hebben ze nog wel de nodige vragen en verbeterpunten. Een actuele vraag is: Hoe gaan we deze cultuur behouden bij groei?

Ik heb gevraagd welke tip zij andere organisaties geven die met dit onderwerp bezig zijn. Het antwoord is duidelijk: Openheid, transparantie en integriteit.

Aanbod

Heel praktisch heb ik het belang van meesterschap en doel uitgewerkt in een workshop. Vind jij het belangrijk dat jouw medewerkers inzicht hebben welke acties zij kunnen ondernemen om werkgeluk te behouden of weer te vinden? Nodig mij uit tijdens een werkoverleg of studiedag. Meer info klik hier

Behoefte aan individuele coaching? Uiteraard ga ik graag met je in gesprek.

Bel voor meer info: 06 29131862 of kijk op mijn site www.koerts-coaching.nl/pakketten

Vooruitgang vindt plaats buiten de comfort zone

Michael John Bobak

 

Ontvang tips of inspirerende quotes om werkplezier te vergroten!

Ontvang om de week een inspirerende quote of tip om je werkplezier te vergroten.
* = verplicht veld