Beoordelingsgesprekken: Meer dan een formaliteit

Saturday ᐧ Oct. 8 ᐧ 8PM (1)

 

Het is alweer november. De maand waarin de meeste organisaties beginnen met het voeren van de beoordelingsgesprekken. Ik heb in mijn werkzame leven tussen de 15 en 20 beoordelingsgesprekken gevoerd. Als werknemer zijn mijn ervaringen wisselend. Sommige gesprekken waren nietszeggend en leeg, echter er waren ook gesprekken die mij erg geïnspireerd en gemotiveerd hebben. Hoe komt het dat mijn ervaringen zo wisselend zijn? In deze blog inspireer ik je om geweldige mooie beoordelingsgesprekken te hebben met je medewerkers.

 

Meer dan een formaliteit

Wat is voor jou de reden om een beoordelingsgesprek te voeren? Is het omdat het hoort vanuit de HRM-cyclus? Is het omdat dit het moment is om te bepalen of je medewerker een periodiek en/of een bonus krijgt? Is dit een moment om je medewerker te motiveren en bij te sturen?

 

Laat deze kans niet voorbijgaan. Dit is een goed moment om je waardering en verwachtingen uit te spreken.

 

Welke ingrediënten mogen niet ontbreken?

Goede voorbereiding

Wat wil je bereiken met het gesprek? Welke resultaten zijn er behaald? Wat zijn de sterke kanten van je medewerker? Welke punten wil je verbeterd zien? Kom met correcte cijfers en concrete voorbeelden.

 

Respect

Geef respect, je ontvangt respect. Moet je het dan met elkaar eens zijn? Nee, maar er is wel ruimte geschapen om samen te werken. Wist je dat medewerkers loyaler zijn tegenover een leidinggevende die open, transparant en fair is?

 

Juiste balans

Sta stil bij wat goed gaat. Spreek je waardering uit. Dat stimuleert. Sta echter ook stil bij wat minder goed gaat. Dat is nodig voor ontwikkeling. Trap niet in de valkuil om 90% van het gesprek te besteden aan de pluspunten of aan de minpunten.

 

Zet input om in concrete acties

Je hebt een goed gesprek met je medewerker. Het is zonde als wat je gezaaid hebt, niet opkomt. Zorg ervoor dat je concrete acties op papier zet. Bijvoorbeeld: Je wilt dat je medewerker meer gaat samenwerken. Bespreek in het gesprek wat je van hem verwacht. Laat je medewerker vertellen hoe hij dat gaat realiseren. Zet vervolgens concreet de acties op papier. De Smart-methode kan je hierbij goed gebruiken: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden.

 

Maak gebruik van de kracht van je medewerker

Ondanks dat het een beoordelingsgesprek is, is het goed om te luisteren naar je medewerker. Je medewerker kent zichzelf goed en hij heeft een mening over jou en de organisatie. Luister en doe er je voordeel mee, zodat jij je rol als manager of als organisatie kunt verbeteren.

 

 

Haal rendement uit je beoordelingsgesprekken

Ik geloof dat je veel rendement kunt halen uit de beoordelingsgesprekken. Vind je het prettig om een specifieke situatie te bespreken of wil je jezelf verder ontwikkelen in het voeren van beoordelingsgesprekken? Maak gebruik van mijn actie: Ondersteuning in de voorbereiding van beoordelingsgesprekken, nu voor 60 euro per uur.

 

 

Geef mij de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen, de tolerantie om te accepteren wat ik niet kan veranderen en de wijsheid om het onderscheid tussen die twee te maken.