Verandering op het werk

Wat is jouw keuze?

 

Jaren werkt Rob met veel plezier bij zijn huidige werkgever. Hij verricht zijn werk met veel passie. Kwaliteit leveren is wat hij wil en doet. Rob wordt gewaardeerd door zijn manager, collega’s en klanten. Veel vertrouwen heeft Rob in zichzelf en in de organisatie. Zijn loyaliteit en inzet is enorm.

 

Heel geleidelijk, bijna ongemerkt, beginnen er barstjes te komen in dit mooie plaatje. Rob’s manager wordt minder spraakzaam. Opeens zijn er kleine irritaties op de werkvloer. Wat wordt er gezegd tijdens overleggen? Rob heeft de neiging om alles te bagatelliseren. Hij denkt: mijn interpretatie zal verkeerd zijn of zo’n vaart zal het niet lopen. Echter voordat hij het weet is de sfeer op het werk veranderd. Andere dingen worden van hem verwacht. De focus wordt verlegd. Waar hij eerst waardering voor kreeg, is niet meer belangrijk.

 

Veranderingen op het werk

Iedereen krijgt te maken met veranderingen op het werk. Rob kreeg hier mee te maken, omdat het bedrijf ging veranderen. De markt verandert. Het bedrijf moest mee veranderen.

 

Welke keuzes heeft Rob om hier mee om te gaan?

De verandering op het werk is Rob overkomen. Hij kon er niets aan doen. Hij deed zijn werk goed. Veranderingen kunnen naar iets moois en nieuws leiden. Was dat het geval geweest, Rob had de verandering omarmd. Helaas bleek deze verandering een uitholling van zijn functie. Kwaliteit leveren was opeens niet zo belangrijk meer.

 

Rob heeft 2 keuzes:

  1. Hij is slachtoffer van de situatie. Hij kan ervoor kiezen om zich als slachtoffer te gedragen.
  2. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en neemt zelf de regie.

 

Laten we kijken wat het gevolg kan zijn van deze keuzes.

 

Rol van slachtoffer aannemen

Stel Rob gaat zich gedragen als slachtoffer. Dit kan zowel een bewuste als een onbewuste keuze zijn. Hij staat volledig in zijn recht. Hij is immers slachtoffer van de verandering. Hoe kan hij weten of hij de rol van slachtoffer heeft aangenomen? De volgende gedachten kunnen dan herkenbaar zijn:

– Waarom overkomt mij dit altijd?

– Ik wacht wel af wat er gebeurt.

– Ach ja, het is nu eenmaal zo. Ik kan er niets aan doen.

 

Wat wint hij er mee? In eerste instantie levert het veel op: hij krijgt aandacht, hij kan anderen de schuld geven, zelf hoeft hij geen actie te ondernemen. Wat bereikt hij er mee? Niets positiefs! Hij bereikt er wel mee dat hij nooit tevreden is.

 

Zelf de regie nemen

Rob kan er ook voor kiezen om zelf de regie te nemen. Aan de situatie kan hij niets veranderen. Wel heeft hij de keuze hoe hij ermee omgaat. Geeft hij zichzelf de tijd om het te accepteren? Geeft hij zichzelf de ruimte om na te denken wat hij kan doen in deze situatie? Gunt hij zichzelf de tijd om actie te ondernemen waardoor hij verder komt?

 

Zelf de regie nemen betekent zijn verantwoordelijkheid nemen voor zijn leven. Zijn initiatieven en inspanningen zullen beloond worden. De weg die hij inslaat is spannend, onzeker. Echter de beloning zal groot zijn. Zijn eigenwaarde, zelfvertrouwen zal groeien. Hij zal op de juiste plek komen te zitten. Deze plek zou zowel intern als extern kunnen zijn. Met veel passie zal hij zijn werk weer verrichten.

Het coaching traject

De eerste keer dat ik Rob sprak, zat hij vol boosheid en frustratie richting zijn werk en werkgever. Dat is logisch. Hij had een goede baan, waar hij veel plezier aan beleefde. Het was niet zijn keuze dat dit van hem werd afgepakt.

 

Nadat er ruimte was geweest voor zijn boosheid en frustratie, was er tijd om te analyseren wat er gebeurd was en hoe de situatie is. Ik heb hem de 2 keuzes voorgelegd. Gevraagd voor welke optie hij wilde gaan. Ondanks dat het moeilijk is, koos hij ervoor om zelf de regie te nemen. Door deze keuze kwam er openheid om na te denken wat hij wil en kan en wie hij is. Samen hebben wij onderzocht wat hij echt belangrijk vindt in het werk. Hij heeft nagedacht hoe en waar hij zou willen werken. Hij kwam tot de conclusie dat hij altijd met veel plezier bij zijn huidige werkgever gewerkt heeft. Hij wilde dit bedrijf niet zomaar opgeven. Hij had de moed om actie te ondernemen. Hij heeft zich kwetsbaar opgesteld richting zijn manager. Na diverse open gesprekken tussen hem en zijn manager heeft hij weer een plek gekregen die bij hem past. Gelukkig voor hem en zijn werkgever verricht hij zijn werk weer met passie.

 

 

Aanvaard wat je niet veranderen kunt, maar verander wat je niet aanvaarden kunt.

 

 

N.B.: genoemde namen zijn fictief